Kunstanmeldelse af Helle Louise Kierkegaard/ LUI

LUI er en kunstnerinde der hviler i sig selv, som har tillid til de åbenbaringer hun møder og til det der kommer. Med sjæl og kærlighed møder hun livet, omfavner det og elsker det som en god fortrolig ven. For hende er der ingen begrænsninger og ingen bånd der bindes – det er hjertes slag og drømme der forfølges.

Med sine værker tager hun os kærligt under armen og følger os på vej. Hun går ikke hele turen sammen med os, men følger os et godt stykke hen ad vejen – de sidste meter må vi selv gå og selv finde vores egen indre magi og fortælling i hendes motivverden. Hun har blot ledt os på vej og givet os mod til at gå vejen. Det er en spændende rejse. Fyldt med kærlighed og hemmeligheder. I hendes billeder gemmer der sig mange hemmeligheder, som kun en kvindes hjerte kan rumme og kvinderne har en stor plads hos LUI. De fascinerer hende på flere planer. Deres udstråling, måden de bevæger sig på, den styrke, følsomhed og skrøbelighed de rummer, betager LUI.  

Med en klarhed og en indsigt, som kun er de færreste forundt, bygger LUI bro mellem den jordiske verden og den spirituelle verden. Hun arbejder intuitivt og lader sig forfører i processen og i følelsen. Det er som om en magisk kraft trækker i hende og viser hende vejen, for hun har altid hjerte, sjæl og kærlighed med i hele processen og i det endelige udtryk.

Lyset er en meget vigtig kilde i den måde hun arbejder med maleriet på. Hun benytter en lakteknik, som giver farverne et endnu kraftigere spil og de fremstår som lysende på en helt speciel måde. Lyset er energien – lyset er livgivende. Mørket skræmmer hende ikke. Hun har været der. For hende handler det om, at springe ud i livet – ud af mørket og bade i lysets stråler. 

LUI´s værker er bygget op med rigtig mange lag og der gemmer sig meget i de underliggende lag, som skinner igennem i det endelige udtryk. Der udvises en stor sikkerhed omkring teknik og farvesammensætning og måden hun får farverne til at arbejde sammen, hvilket er af stor betydning for helheden.

LUI er altid på vej, på en rejse – en rejse hun ikke frygter, men en rejse hun er fortrolig med og har tiltro til. Hvor end hun bevæger sig hen, er der altid en hånd, der holdes over hende – en hånd til støtte, til hjælp, til beskyttelse, til opmuntring og en hånd til kærlig omsorg. 

LUI – Helle Louise er et kærligt væsen, en stærk kvinde og en fremragende kunstner, der har en ydmyg tilgang til maleriet og budskabet. Den glæde, håb og de forvandlinger og den enorme kærlighed hun har til livet, giver hun os lov til at tage del i og det er en berigelse, at træde ind i hendes univers af kærlig omfavnelse.      

©Af Kirsten-Marie Hedeland, Kunstanmelder ved Kunstavisen og TV programvært på ”Kunst for Tiden”, 2019

 Husk at se Lui’s Udstilling i Galleri Knud Grothe, Jærgersborgs allé 11, Charlottenlund fra d.1 – 23 Juni 2019

Art report Lui© By Kirsten-Marie Hedeland, tv host on “Art for the time” and writer for the danish art magazine ”Kunstavisen”
LUI is an artist trusting the revelations she gets and she have faith in what comes. She meets life with soul and love – embrace it and love it as a good friend. For her there are no limits and no ties that bind – She pursues the heartbeat and dreams.
With her art she takes us affectionately by the arm and follows us on the way. She don´t walk all the way with us -the last meters we must go ourselves and find our own inner magic and storytelling in her motifs. She lead us on the way and give us the courage to walk the path.
It’s an exciting journey filled with love and secrets. Her paintings hide many secrets which only a woman’s heart can hold and women are very important for LUI. They fascinate her on several levels. Their charisma, the way they move, the strength, sensitivity and fragility in them, captivates her.
With a clarity and insight, LUI build a bridge between the earthly world and the spiritual world. She works intuitively and let herself be seductive in the process and in the feeling. It is as if a magical force draws in her and guides her. Heart, soul and love are with her during the whole process and in the final expression.
Light is a very important source in the way LUI works with the painting. She uses a lacquer technique, which gives the colors an even more shiny power and they appear as illuminated in a special way. Light is energy – light is life-giving. The darkness don´t frightens her. She has been there. She wants to jump into life and out of the darkness and stand in the rays of the sun.
She has a great knowledge for technique and color composition and the way she get the colors to work together, which is of great importance for the painting.
LUI is always on a journey – a journey she is familiar with and trust.
Helle-Louise – LUI is a loving strong woman and a great artist who has a humble approach to painting and to the message. We participate in the transformations and the enormous love she has for life, and it´s an enrichment to enter her universe of loving embrace.
#artlui #hellelouisekierkegaard @ Galerie Knud Grothe