5,500 DKK

Apple Girl – 60 x 35 cm – Nyt og rå Aluminium kunst

Min æblepige / kvinde, som har titlen ” Tilværelsens ulidelige Lethed”  er blevet mit inderste hjertebarn og herved også min muse og mit kunstner signatur.

For sale

Category: Tag:

Description

Apple Girl – 60 x 35 cm
Æblepigen

Helle Louise Kierkegaards maleri med sin ikoniske æblepige / kvinde, som har titlen ” Tilværelsens ulidelige Lethed”  er blevet kunstnerens inderste hjertebarn og herved også hendes muse og kunstner signatur.

 Helle Louise blev anerkendt for hende ved en international Art fair, da hun boede i Miami, hvor jeg vandt 1. Pris.

Helle Louise har sidenhen malet og skabt hende i alle farver og størrelser og hun bringer stadig magi i mange menneskehjerter og hjem verden over.

 Hun er en umættelige kilde for kunstneren og her følger lidt tanker omkring det:

 “Æblepigen” er mit hjertebarn, måske derfor at æblet også ligner et hjerte.


Et hjerte kan både knuses og heles, lidt som æblets essens som både lover sødme men kan også betyde smerte.Nu kan hun komme hjem til dig og sprede lidt af sit tryllestøv.

Dette maleri er ét ud af få udvalgte som bor og taler et særligt sted i Kunstnerens hjerte og bliver nu foreviget i en særudgave tryk på aluminium plade, hvor Helle Louise efterfølgende selv lægger hånd på nogle detaljer for at fremhæve konturerne i farverne. Dette får aluminium værket til at fremstå råt og lækkert og er meget autentisk og transparent i farverne fra originalmaleriet. 

Helle Louise har signeret og nummerert aluminium Kunstværket.

Prisen er inkl. unik skjult aluminium vægophæng på bagsiden.

The Apple Girl

Helle Louise Kierkegaard’s painting with her iconic apple girl / woman, which is entitled “The unbearable lightness of existence” has become the artist’s innermost child and thereby also her muse and artist signature.

Helle Louise was recognized for her at an international Art fair when she lived in Miami, where I won 1st prize.
Since then, Helle Louise has painted and created her in all colors and sizes and she still brings magic to many people’s hearts and homes around the world. She is an insatiable source for the artist and here are some thoughts from Helle Louise: “The apple girl” is my heart’s child, maybe that’s why the apple also looks like a heart. A heart can be both broken and healed, a bit like the essence of the apple which both promises sweetness but can also mean pain. Now she can come to your house and spread some of her magic dust.

This painting is one of a select few that lives and speaks in a special place in the Artist’s heart and is now being immortalized in a special edition print on aluminum plate, where Helle Louise herself subsequently touches on some details to highlight the contours in the colors. This makes the aluminum work appear raw and delicious and is very authentic and transparent in the colors from the original painting.

Helle Louise has signed and numbered the aluminum Artwork.

The price is incl. unique hidden aluminim wall mount on the back.
DKK 5,500 / 750 EURO