5,500 DKK

Lost and Found

Nyt sofistikeret og råt Aluminium Kunst

Aluminium Art 50 x 50 cm

For sale

Category:

Description

LOST & FOUND

Maleriet “ Lost and Found “ er fra Helle Louise Kierkegaards tid da hun boede og arbejdede i Hanstholm Fyrtårn.
Det er malet i en tid hvor Helle Louise skabte malerier i et Tema som hed

” Lost and Found”

Dette er kunstnerens første maleri i serien ”Lost and found”. Det er skabt i en vanvittig farverig tid hvor energierne var høje og særlig magiske og transformerende for kunstneren.

Kunster Helle Louise har følgende ord omkring kunstværket “ Jeg føler mig altid lidt fortabt og på samme tid “reddet” når jeg tænker på dette sjælefulde værk. Maleriet bor I idag et sted Norge, da det blev solgt på en udstilling jeg havde dengang i Galleri Nobel. “

Dette maleri er ét ud af få udvalgte som er foreviget i en særudgave tryk på aluminium plade, hvor Helle Louise efterfølgende selv lægger hånd på nogle detaljer for at fremhæve konturerne i farverne. Dette får aluminium værket til at fremstå råt og lækkert og er meget autentisk og transparent i farverne fra originalmaleriet.

Helle Louise Kierkegaard signerer og nummerer hver aluminium plade.

Prisen er inkl. unik skjult aluminium vægophæng på bagsiden.
5.500kr / 750 EURO

LOST & FOUND

The painting “Lost and Found” is from Helle Louise Kierkegaard’s time when she lived and worked in Hanstholm Lighthouse.
It was painted in a time when Helle Louise created paintings in a theme called “Lost and Found”

This is the artist’s first painting in the series “Lost and found”. It was created in a crazy colorful time when the energies were high and particularly magical and transformative.

Artist Helle Louise has the following words about the artwork “I always feel a little lost and at the same time “saved” when I think of this soulful work.
The painting lives today somewhere in Norway, as it was sold at an exhibition I had at the time in Galleri Nobel.”

This painting is one of a select few that now are immortalized in a special edition print on aluminum plate, where Helle Louise will subsequently touch on some details myself to highlight the contours in the colors. This makes the aluminum work appear raw and delicious and is very authentic and transparent in the colors from the original painting.

Helle Louise Kierkegaard signs and numbers each aluminum plate.

The price is incl. unique hidden aluminum wall mount on the back.
DKK 5,500 / 750 EURO