5,500 DKK

Vejledende Lys

 

Nyt sofistikeret og rå tAluminium kunst

Aluminium  Art 50 x 50 cm

 

For sale

Category:

Description

Guarding Light

Helle Louise Kierkegaards maleri “Guarding Light” er gengivet i flot Aluminium udgave.

Historien bag Original maleriet “Guarding Light” / “Vejledende Lys” måler 140 x 140 cm og er blevet skabt ved Vesterhavet på Tranum Strandgård imens hele verden var lukket nede med Covid – 19.
Derfor er Vesterhavet og længslen virkelig kommet til sin fulde ret i dette værk.
Det er skabt ud af et Tema som Helle Louise kalder ” Kimen til en ny Verden”
Lyset , lanternen, båden og pigen efterlader det gamle land for at navigerer efter lyset som styrer mod et nyt land og en ny begyndelse.

Samtidig kan man ane to omfavnende mennesker transparente i havet nede i højre hjørne, som henleder til en sætning som kunstneren også var inspireret af i denne periode :

” Du er ikke alene, jeg er hos dig, Jeg er også alene”

Dette maleri er ét ud af få udvalgte som nu foreviges i en særudgave tryk på aluminium plade, hvor Helle Louise efterfølgende selv lægger hånd på nogle detaljer for at fremhæve konturerne i farverne.
Dette får aluminium værket til at fremstå råt og lækkert og er meget autentisk og transparent i farverne fra originalmaleriet.

Helle Louise har signeret og nummerert aluminium Kunstværket.

Prisen er inkl. unik skjult aluminium vægophæng på bagsiden.

Guarding Light

Helle Louise Kierkegaard’s painting “Guarding Light” is reproduced in a nice Aluminum version.

The story behind the original painting “Guarding Light” / “Guidance Light” measures 140 x 140 cm and was created by the North Sea at Tranum Strandgård while the whole world was closed due to Covid – 19.
Therefore, the North Sea and longing have really come to your full potential in this work.
It is created out of a theme that Helle Louise calls “The seed for a new world”
The light, the lantern, the boat and the girl leave the old country to navigate for the light that guides them towards a new country and a new beginning.

At the same time, one can sense two embracing people transparently in the sea in the lower right corner, which draws to a phrase that the artist was also inspired by in this period:

“You are not alone, I am with you, I am alone too”

This painting is one of a selection which is now immortalized in a special edition print on aluminum plate, where Helle Louise herself subsequently adds some details to highlight the contours in the colours.
This makes the aluminum work appear raw and delicious and is very authentic and transparent in the colors from the original painting.

Helle Louise has signed the aluminum Artwork.

The price is incl. unique hidden aluminim wall mount on the back.
DKK 5,500 / 750 EURO